Bolest i virus Kuga

Kuga virus

 

Kuga je teška , zarazna bolest od koje je umrlo preko četvrtine europskog i svjetskog stanovništva,

oko 75 milijuna ljudi.

Naravno, postotak smrti nije u svim dijelovima bio isti,jer se je kuga više širila u gradovima i mjestima gdje je bilo više ljudi.

Bila je jedna od najgorih bolesti u povijesti čovječanstva.

 

Razvila se je u jugozapadnoj Aziji, a kasnih 1340-ih proširila se je u Europu gdje je prozvana imenom „Crna smrt“.

Smatra se da je prvi slučaj kuge bio 1347. godine, kada su se talijanski brodovi vratili u luku bez posade,tj. posada i putnici ležali su mrtvi na brodu. Tada se još nije znao uzrok bolesti, ali danas je sve jasno.

Uzrok bolesti je bio bacil koji se nalazio u krvi štakora. Budući da na tim brodovima nisu bili samo ljudi,već i štakori, koji su se zarazili kada su stigli u Aziju, nakon dolaska u luku štakori su migrirali na obalu,

a budući da su nakon nekog vremena uginuli, bacili su našli zamjenu za krv štakora – ljude.

 

Simptomi su bili crnilo kože (zbog čega je kuga i prozvana imenom crna smrt), glavobolja, žeđ, temperatura i čirevi. Liječnici su kugu pokušavali liječiti rezanjem čireva, ali time bi samo pogoršavali stanje bolesti.

Kuga virus

Do 1351. epidemija “crne smrti” je prošla, ali ne i sama kuga koja se od polovice 14. do 16. stoljeća javljala gotovo svake godine u raznim mjestima u Europi, ali ne u smrtonosnom obliku.

Vijesti iz regije: